Viktiga dagar 2018.


• 12 maj lördag kl 09.00 Vårstädning av hamnen, samling i Hamnen
• 9 juni lördag kl 09.00 Vårstädning på klubbholmen, samling i hamnen för att ta med
  verktyg
• 25 augusti lördag ”Lysnatta” på Hundsharen
• 6 oktober, lördag kl 09.00 Höststädning samling i Hamnen