Styrelsen för Karlholms Motorbåtklubb 2024.   

 

ORDFÖRANDE

Jan Andersson tfn hem: 0294/413 56
Lämpersbo 305 tfn mobil: 070/573 79 92
819 62 Karlholmsbruk
E-post: jan.andersson@novatimber.se

KASSÖR

Lars Olsson tfn mobil: 070/343 63 78

Skällstigen 13
819 40 Karlholmsbruk
E-post: loftik@telia.com

HAMNFOGDE

Patrik Joelsson tfn hem: 0294/409 31
Holmsångersvägen 14 tfn mobil: 070/318 67 50
819 62 Karlholmsbruk
E-post: 40931@telia.com

SEKRETERARE

Håkan Andersson tfn mobil: 070/649 56 01

Ekvägen 7
819 40 Karlholmsbruk
E-post: hakan.40787@gmail.com

KLUBBMÄSTARE

Fredrik Holmgren tfn mobil: 070-180 11 24

Metarvägen 6
819 62 Karlholmsbruk
E-post: fredrik.holmgren@midroc.se

LEDAMOT

Bengt Myhrberg tfn hem: 026/870 15
(Sammankallande Sätra 310 tfn mobil: 070/539 01 23
hamnkommittén) 814 95 Älvkarleby

E-post: bengt.myhrberg@gmail.com

LEDAMOT

Johnny Carlsson tfn mobil: 070/574 00 68

Skällstigen 21
819 40 Karlholmsbruk
E-post: skallstigen21@gmail.com

SUPPLEANT

Gunnar Jansson tfn mobil: 070-322 15 20

Nöttövägen 99
819 62 Karlholmsbruk
E-post: nv99@telia.com

SUPPLEANT

Ann-Sofie Englund tfn mobil: 070/133 91 08
Karlholm / Granskär 431
819 40 Karlholmsbruk
E-post: fia.englund@hotmail.com