Äntligen dax för för båtsäsong 2024!

Nu finns årets vaktlista under dokument, för medlemmar

 

Välkommen till Karlholms motorbåtklubb, KMK!

 

 

Ni som inte har faktura och medlemsutskick via e-post - Styrelsen vill gärna att ni anmäler er e-postadress
till oss för att underlätta arbetet, dessutom är det ju även en bra miljöåtgärd.