Avgifter 2024

 AVGIFTER I KLUBBEN ÅR 2024

 

Medlemsavgift: 200:-/år
Liten båtplatsavgift (0-1,8 m) 800:-/år
Mellan båtplatsavgift (1,8-2,3 m) 900:-/år
Stor båtplatsavgift (>2,3 m) 1 100:-/år
Depositionsavgift/båtplats 2 500:-
Depositionsavgiften betalas som ett lån till KMK och
återbetalas först året efter det att båtplatsen sagts upp.

 
 

 

För medlemskap och båtplats kontakta Hamnfogden.

Patrik Joelsson, e-post:  40931@telia.com tfn: 070/318 67 50