Gränsdragning Snatraån

 

Snatrabyalag och Göran Wessen godkände den 28/5-10 Lantmäteriets förslag på ny gränsdragning.

Praktiskt innebär det att gränsen flyttas uppströms så att den hamnar mellan båthus 7 och 8.

Båthus 7 hamnar på Görans mark och båthus 8 på Snatra byalagsmark.

Formellt så vinner beslutet laga kraft efter sedvanlig behandlingstid.

Gränspinne västra stranden.jpg

Gränspinne Västra stranden

Gräns dsikussioner.jpg

Gränsdiskussioner

Gräns Snatra-Wessen.jpg

Gräns, Snatra-Wessén

Gränspinne östra stranden.jpg

Gränspinne östra stranden